2015. májusban Székely András, a Három Királyfi, három királyfi Mozgalom vezetője volt a ven­dé­günk. A film köz­re­mű­kö­dő­je­ként be­mu­tat­ta a né­zők­nek a Kényszerszinglik című magyar do­ku­men­tum­fil­met (52’, 2014. rendezte Kopp Krisztina, Skrabski Fruzsina). A filmvetítés után mesélt a Mozgalom céljairól, az eddigi eredményekről.